คาถาขอขมาพระภูมิ ทำแล้วชีวิตดีขึ้น จากไม่มีจะมีมาก

Last updated: 21 ต.ค. 2563  |  63253 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คาถาขอขมาพระภูมิ ทำแล้ วชีวิตดีขึ้น จากไม่มีจะมีมาก

"คาถา ขอขมาพระภูมิ ทำแล้วชีวิตดีขึ้น จากไม่มีจะมีมาก"

พระ คาถา ขอขมาพระภูมิ

อิติสุขะโต อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง.

สวด นะโม 3 จบ แล้วสวด คาถาขอขมาพระภูมิ เพื่อขอทำความสะอาดศาลหรือเปลี่ยนสิ่งของที่ชำรุด แ ต ก หัก

คาถา บูช า พระภูมิ

ยัสสามุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิปาณิโน ปะติฎฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยังวิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนาณะจะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะเหฯ

ถ้าท่านมีศาลพระภูมิตั้งอยู่ประจำบ้านใช้ คาถาบูชา ทุกๆวัน จะเกิดสิริมงคลและบันดาลโชคลาภ หากบูช า ให้ครบตามกำลังวันได้ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นไปอีก (หากมีเวลาน้อยสวดวันละ 1 จบ หรือครั้งละ 1 จบก็ได้) พร้อมดอกไม้หรือพวงมาลัยส และธูปเทียนเป็นประจำก็จะทำให้บังเกิดผลดี มีความสุขความเจริญตลอดไป

– วันอาทิตย์ สวด 6 จบ

– วันจันทร์ สวด 15 จบ

– วันอังคาร สวด 8 จบ

– วันพุธ สวด 17 จบ

– วันพฤหัสบดี สวด 19 จบ

– วันศุกร์ สวด 21 จบ

– วันเ ส า ร์ สวด 10 จบ

คำถวายเครื่อง สั ง เ ว ย พระภูมิ

นะโม เม ชะยะมังคะลัง ภูมิเทวานัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกัง วะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิ ต า ย ะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

การสักการ บู ช า พระภูมิ ไม่ควรใช้เครื่องสักการ บู ช า เดิมๆซ้ำกันตลอดไป ควรจัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนตามกำหนด ถูกต้องตามประสงค์จะเสริมสิริมงคลเกิดล า ภ ผลพ้น ภั ย พิบัติ มีแต่ โ ช ค ล า ภ นานาประการ

เดือนอ้าย เดือนยี่

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็นนาค ร า ช ของคาวทั้งหลายให้นำมาใช้สักการ บู ช า จะมีเกียรติยศและชื่อเสียงเลื่องลือไกล

เดือน 3 เดือน 4

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็นครุฑ ของ ส ด ของคาว กุ้งพล่า ปลายำ เป็นสิ่ง สั ง เ ว ย สักการ บู ช า บันดาล โ ช ค ล า ภ โ ท ษ ภั ย จะหนีไกลห่าง มีแต่ความสุขสำราญ

เดือน 5 เดือน 6

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็นยักษ์ มีความดุ ร้ า ย ควรมีภักษาหารของ ส ด ของคาว กุ้งพล่า ปลายำ เ นื้ อหมู เ นื้ อวัวหรืออื่นๆที่เป็นของ ส ด ของคาว ก็จะเป็นที่พอใจของท่านใช้ผ้าแดงปูศาล

เดือน 7 เดือน 8

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็นพราหมณ์ร่างงาม งด เ นื้ อ สั ต ว์ และของคาว ส า ร พัด ใช้ผ้าขาวปูศาล เครื่อง สั ง เ ว ย มังสวิรัติ

เดือน 9 เดือน 10

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็น ร า ช สีห์ ชอบของ ส ด ของคาว เครื่อง สั ง เ ว ย คล้ายเดือน 5 เดือน 6 ใช้ผ้าเหลืองปูศาล จะเกิดล า ภ ผลเหลือประมาณตามความต้องการทุกอย่าง

เดือน 11 เดือน 12

เจ้ากรุงพาลี กลาย เ พ ศ เป็นช้าง ต้องมีหญ้าแพรก หญ้าปล้องอย่างละ 7 ใช้ผ้าดำปูศาล จะเกิดล า ภ ผลสวั ส ดี ห้ามของคาว (ดูเดือนจากปฏิทินของแต่ละปี)

ค า ถ า ลาเครื่อง สั ง เ ว ย พระภูมิ

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ

วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสา วินะติ อะเสสะโต.

คาถาขอพรพระภูมิ

สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลีมา ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุข แด่(ระบุชื่อผู้ขอ) ให้มั่งมีเงินทองและทรัพย์พั ส ดุข้าวของเนื่องนอง ทั้งพร้อมพงศ์เผ่าบริวาร บุตรหลานเหลนลื้อบันลือ สาธุชนซร้องสรรเสริญ โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุเม

ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ที่ถอนแล้ว หรือที่ชำรุด แ ต ก หัก เก่านาน รวมทั้งตุ๊กตาตัวแทนพระชัยมงคล ตา-ยาย คนรับใช้ นางรำ ช้างม้า มักจะนำไปไว้ที่วัด หรือทิ้งไว้ตามข้างทางแยก

การ บู ช า ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

การไหว้ศาลพระภูมิ – ใช้ธูป 9 ด อ ก เทียน ด อ กไม้ พวงมาลัย เครื่อง สั ง เ ว ย

การไหว้ศาลเจ้าที่ – ใช้ธูป 7 ด อ ก เทียน ด อ กไม้ พวงมาลัย เครื่องเซ่น สั ง เ ว ย อย่างน้อยปีละครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com