วิธีตอกไม้มงคล 9 อย่าง

Last updated: 21 ต.ค. 2563  |  32953 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีการตอกไม้มงคล 9 อย่าง

ไม้มงคล 9 อย่าง เป็นไม้ใช้ประกอบพิธีต่างๆ เช่น การสร้างบ้าน สร้างศาลพระภูมิ ศาลตายาย สร้างศาล สร้างโบสถ์ ฝังลูกนิมิตร สร้างศาลา หรือฝังเสาต่างๆที่ต้องการสิ่งมงคลจากไม้มงคล 9 อย่างนี้ ไม้มงคล เก้าอย่างนี้ประกอบไปด้วย
1. ไม้สักทอง   เชื่อว่า เพิ่มความเป็นศักดิ์ศรี เพิ่มเงินทอง แก่ผู้คน สถานที่นั้นๆ

2.  ไม้ทองหลาง เชื่อว่า เพิ่มความเป็นสง่าราศี เพิ่มความร่ำรวย เงินทอง ทรัพย์สิน แก่ผู้คน และสถานที่นั้นๆ

3. ไม้ราชพฤกษ์ เชื่อว่า จะช่วยให้ผู้คน และสถานที่นั้นๆ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี อยู่เย็นเป็นสุข

4. ไม้ชัยพฤกษ์  เชื่อว่า จะทำให้ผู้คน และสถานที่นั้นๆ อยู่เย็นเป็นสุข และประสพความสำเร็จในชีวิต มีโชค มีชัยชนะ

5. ไผ่สีสุข  เชื่อว่า  จะทำให้สถานที่นั้น ผู้คนในสถานที่นั้น มีความสุข มีความสงบ มีความร่มเย็นเป็นสุข

6. ไม้ขนุน  เชื่อว่า  หนุนบารมี เงินทอง ให้ดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น จะมีผู้ให้การเกื้อหนุนจุนเจือ 
7. ไม้กรันเกรา เชื่อว่า จะป้องกันภัยอันตรายให้แก่ผู้คน และสถานที่นั้นๆ และทำให้คนในบ้านเป็นคนดี มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น

8. ไม้พยูง เชื่อว่า จะช่วยให้คน และสถานที่นั้นๆ ไม้พยูงจะช่วยพยูงให้คงอยู่ให้มั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความสง่าแก่ผู้คน และถานที่นั้นด้วย

9. ไม้ทรงบาดาล เชื่อว่า จะทำให้คน และสถานที่นั้นๆ เกิดความยิ่งใหญ่ กว้างขวาง เพราะ ทรงบาดาล คือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคพิภพในชั้นบาดาล


ในพิธียกเสาเอก ตั้งศาล วางศิลาฤกษ์
ในพิธีกรรมมาแต่โบราณ มีเคล็ดบางอย่างในการก่อสร้างบ้านเรือน ยกเสาเอก ตั้งศาล วางศิลาฤกษ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและปกป้องคุ้มภัยโดยใช้วัตถุที่มีพลัง อาถรรพ์ อยู่ในตัว เช่นไม้มงคลต่างๆ ซึ่งเชื่อถือกันมาแต่โบราณ ว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอำนาจอยู่ในตัวเอง สามารถป้องกันจากอันตรายต่างๆรวมทั้งทั้งภูมิผีปิศาจ คุณไสย เวทย์มนต์ต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องเลือกเฟ้นเวลาที่เป็นมงคลที่สมพงษ์กับดวงชาตาของเจ้าการ ฤกษ์ยามต่างๆและการวางตำแหน่งตามทิศทางให้ถูกต้องด้วยจึงจะบังเกิดผลดีตามที่กล่าว หากมิฉะนั้นก็จะไม่บังเกิดผลอะไรเลย เพราะผิดฤกษ์ยามและการวางตำแหน่งที่ผิดไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดการขัดแย้งกับพลังงานของทิศประจำวัน
ดังนั้นสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะสร้างบ้าน วิศวร สถาปนิกเองก็ควรจะต้องเรียนรู้เอาไว้ เพื่อจะได้ไม่ผิดตามหลักครูโบราณที่ท่านได้วางหลักเอาไว้ และเพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลตามจิตปรารถนา
ความหมายของไม้มงคลทั้ง 9 อย่าง ที่เราจะต้องรู้จักและเข้าใจในความหมายของไม้แต่ละชนิด พร้อมทิศมงคลตามชนิดของไม้มีดังนี้

#ทิศเหนือ (อุดร) #ไม้ไผ่สีสุก มีความหมายถึงความมั่งมีศรีสุข ฐานะร่ำรวย มั่งคั่ง สุขกาย สบายใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง อนามัย
#ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน) #ไม้ทรงบาดาล มีความหมายถึง “ทรงบันดาล” เมื่อต้องการสิ่งใด ที่ชอบที่ควร ก็สามารถบันดาลได้ สมความปรารถนา
#ทิศตะวันออก (บูรพา) #ไม้สัก มีความหมายถึง ความมียศศักดิ์ มีตำแหน่งหน้าที่ เป็นศรีแก่บ้านเรือนและผู้อยู่อาศัย เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้ที่จะมาคบค้าสมาคมด้วย มีศักดิ์ศรีในวงสังคม
#ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) #ไม้กันเกรา มีความหมายถึง การป้องคุ้มภัยอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะจากสิ่งที่มองไม่เห็น ภูตผีปิศาจ เวทย์มนต์คุณไสย์ต่างๆ
#ทิศใต้ (ทักษิณ) #ไม้พยุง มีความหมายว่า การพยุง ช่วยเหลือและส่งเสริม จะช่วยพยุงฐานะให้มั่นคง เมื่อถึงเวลาขัดสนก็จะไม่ทำให้ฐานะหรือวงศ์ตระกูลถึงกับเซทรุด ป้องกันมิให้ตกอับหรือลำบากยากจนข้นแค้น
#ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี) #ไม้ทองหลาง มีความหมายว่า ทรัพย์สินเงินทอง จะทำกิจการใดก็ตามจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ แก้วแหวนเงินทอง จะไหลมาเทมาไม่ขาดสาย นั่งนอนบนกองเงินกองทอง
#ทิศตะวันตก (ประจิม) #ไม้ชัยพฤกษ์ มีความหมายว่า มีชัยชนะ จะได้รับชัยชนะแก่ผู้มุ่งร้าย หมายขวัญ ศัตรูหมู่มาร คู่อาฆาตทั้งหลาย ผู้ไม่ประสงค์ดี มิอาจทำอันตรายใดๆ ได้ จะพ่านแพ้ไปในที่สุด ในลักษณะไพรีพินาศ
#ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) #ไม้ราชพฤกษ์ (หรือไม้คูณ) มีความหมายว่าค้ำคูณ จะมีคนสนับสนุน เมตตา ให้มีที่พึ่งอาศัย มี อำนาจราชศักดิ์ ความมั่งคั่งลาภผลต่างจะทวีคูณ เป็นเงาตามตัว
ใจกลางที่ปลูกบ้าน หรือศูนย์กลางหลุมศิลาฤกษ์/หลุมเสาเอก ไม้ขนุน มีความหมายว่า สนับสนุน จะมีผู้เกื้อหนุน ค้ำชูให้เจริญ รุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

#วิธีการตอกไม้มงคลทั้ง9ชนิด
มีกกฎเกณฑ์ตามประเพณีโบราณที่ใช้หลักมหาทักษานำมาประกอบการจัดลำดับของไม้มงคลตามทิศมงคลของแต่ละวัน โยเมื่อได้ฤกษ์ยามมงคลที่สมพงษ์ตามดวงชาตาของเจ้าของบ้านแล้ว ก็ต้องดูว่าวันมงคลที่ได้มานั้น ตรงกับวันใดในสัปดาห์ทั้ง 7วัน และก็ดูทิศที่เป็น”ศรี”ประจำวันของวันนั้น (ดูจากภาพประกอบ)ทำการตอกไม้มงคลต้นแรกลงไปตามชนิดประจำทิศของไม้นั้นและตามทิศที่เป็นศรีประจำวันของวันนั้น โดยท่านสามารถดูได้จากแผนผังประกอบ แล้วก็ตอกเรียงลำดับตาม”ทักษิณาวัตร”(เวียนขวา)ไปจนครบ 8 ทิศ แล้วสุดท้ายก็ตอกตรงหลุมกลางถือว่าเป็นอันสิ้นสุด วนเข้าไปคล้ายเป็นรูปขดหอยสังข์ซึ่งแสดงถึงความเป็นศิริมงคลสูงสุด ดังนั้นทิศดังกล่าวในแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะหากตอกผิดทิศก็อาจจะตกทิศกาลกิณีของวันนั้นเข้าก็จะไม่เป็นมงคล และหากเวียนผิดทางหรือเวียนไปทางซ้ายก็จะเป็น “อุตราวัตร” ก็ไม่เป็นมงคล เหมือนกับการเวียนศพเข้าสู่เมรุ อันนี้ก็ต้องระวัง ส่วนไม้มงคลที่ผ่านการทำพิธีโดยครูบาอาจารย์ก่อนก็จะยิ่งดี โดยการลงอักขระยันต์มงคลต่างๆกำกับเอาไว้เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งส่วนมากก็นิยมลงคาถากระทู้ 7 แผนก หรือลงคาถาหัวใจพระอิติปิโส ได้แก่ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ เป็นต้น
ส่วนอิฐทอง นาก เงินคืออิฐทาด้วยสีทอง สีนาก สีเงิน ซึ่งปัจุบันก็มีผู้ทำจำหน่ายสำเร็จรูป แถมมีคำมงคลต่างๆประกอบด้วย และ ก็มักจะนำมาประกอบพิธีเพื่อเน้นเรืองโภคทรัพย์ และลาภผลต่างๆ โดยมีวิธีการจัดวางเป็นลำดับตามทิศมงคล โดยทำการวางลงบนหัวไม้มงคลที่ตอกลงไปแล้ว แล้วเจิมด้วยแป้งเจิม ปิดทองคำเปลว ส่วนมากการใช้อิฐมงคลนี้มักจะใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์ส่วนพิธีอื่นไม่นิยมใช้เท่าใดนัก

Powered by MakeWebEasy.com